b.  
ch.  
im.  
d.  
br.  
occ.  
b.  
ch.  
im.  
d.  
br.  
occ.  
Children
WEULE, Karl Gottfried(ca 1846 - 20 Nov 1919)